Pranešimai klientams

Pasiūlymas dėl BAB Ūkio bankui priklausančių reikalavimo teisių į paskolų portfelį pardavimui reikalingo virtualaus duomenų kambario paslaugos teikimo

BAB Ūkio bankas (toliau – Bankas) kviečia dalyvauti Bankui priklausančių reikalavimo teisių į Banko paskolų portfelį ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) naudai įkeistų Banko reikalavimo teisių (toliau – Reikalavimo teisės) į paskolų portfelį (toliau – Paskolų portfelis) pardavimui reikalingų nepriklausomų virtualaus duomenų kambario paslaugų pirkime pateikiant sutikimą dalyvauti virtualaus duomenų kambario sudarymo ir administravimo paslaugas teikiančių tiekėjų grupėje (toliau – Tiekėjų grupė).

Virtualaus duomenų kambario paslaugų teikėjas bus pasitelkiamas siekiant pateikti informaciją dalyviams organizuojant Bankui priklausančių reikalavimo teisių į Paskolų portfelį pardavimą, įskaitant ir pardavimą iš varžytynių vadovaujantis Vyriausybės nustatyta tvarka (kai prieiga prie virtualaus duomenų kambario bus suteikiama varžytinių dalyviams, siekiantiems pirkti Paskolų portfelį). Paslaugos teikimo trukmė nuo 3 iki 6 mėnesių.

Rašytinius sutikimus būti įtrauktiems į Tiekėjų grupę prašome pateikti lietuvių / anglų kalba elektronine forma (PDF) ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 11 d. 17.00 val. siunčiant el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. ar registruotu laišku, adresu K. Donelaičio g. 76, 44248 Kaunas.

Be kitos informacijos sutikime būtinai turi būti nurodyta nepriklausomo virtualaus duomenų kambario paslaugų teikėjo paslaugų kainos nustatymo principai (įkainiai), darbų atlikimo terminai ir kita svarbi informacija.

Sutikimą teikiantis asmuo privalo raštu:

1. Patvirtinti, kad neturi interesų konflikto su Banku ir/ar Invega, t.y. (i) neatstovauja Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo ir/ar su juo (jais) susijusių asmenų interesams; (ii) nėra susiję giminystės ar svainystės ryšiais su Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo; (iii) neatstovavo Banko interesams iki Banko bankroto bylos iškėlimo 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje; (iv) nėra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, kontroliuojami (kontrolė suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas) asmenų (fizinių ar juridinių), susijusių su Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo; (v) pagal taikomų teisės aktų ar profesinės etikos kodeksų nuostatas nelaikomi turinčiais interesų konfliktą. Jei sutikimą teikiantis asmuo kartu yra ir Banko kreditorius Banko bankroto byloje ar jų atstovai, turi būti pateiktas sutikimą teikiančio asmens nešališkumo patvirtinimas, nurodant, kokios techninės ir organizacinės priemonės yra įdiegtos siekiant išvengti galimo intereso konflikto.

2. Įsipareigoti neatskleisti pirkimų eigoje gautos informacijos tretiesiems asmenims be raštiško Banko sutikimo.

Dėl tolimesnio bendradarbiavimo bus informuoti tik pasirinkti nepriklausomi virtualaus duomenų kambario paslaugų teikėjai.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis el. pašto adresu – Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Atgal