Pranešimai klientams

Reikalavimų teisių pardavimas

BAB Ūkio banko bankroto administratorius siekia parduoti reikalavimo teises į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ naudai įkeistų BAB Ūkio banko reikalavimo teisių į smulkaus ir vidutinio verslo įmonių paskolų portfelį.

Reikalavimo teisių į UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Invega) naudai įkeistų BAB Ūkio banko reikalavimo teisių į kredito gavėjus pagal kredito sutartis, sudarytas Banko perskolinant jam Invegos suteiktas (i) tikslinę paskolą pagal priemonę „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ ir (ii) Atviro kreditų fondo lėšas, skirtas priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti paskolų portfelį sudaro:

  • Paskolų portfelį sudaro 53 kreditai, išduoti 50 skirtingiems kreditų gavėjams – smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms.
  • Viso Paskolų portfelio nominali vertė 2015-11-30 duomenimis yra 1 378 044,42 EUR, o balansinė vertė – 1 420 709,61 EUR.
  • Paskolų portfelis parduodamas iš viešų varžytinių, vykdomų Elektroninių varžytinių ir aukcionų portale, prisijungiant per internetinį puslapį https://www.evarzytynes.lt/evs/, kurias numatyta skelbti 2016 m. pradžioje.

Platesnė informacija apie Paskolų portfelį pateikiama čia.

Dar iki viešųjų varžytinių pradžios ir visu viešųjų varžytinių vykdymo metu, dalyviams, raštu (el. laiško forma) šiame skelbime nurodytiems kontaktiniams BAB Ūkio bankas asmenims išreiškusiems preliminarų susidomėjimą įsigyti Paskolų portfelį, bus sudaroma galimybė BAB Ūkio bankas nustatyta tvarka detaliau susipažinti su informacija apie Paskolų portfelį.

Informacija apie Paskolų portfelį potencialiems viešųjų varžytinių dalyviams bus pateikiama jiems suteikiant prieigą prie virtualaus duomenų kambario duomenų pagal jų BAB Ūkio bankui pateiktą banko nustatytos formos prašymą. Asmuo, siekiantis įgyti teisę susipažinti su virtualiame duomenų kambaryje esančia informacija, papildomai turės užtikrinti taisyklių, taikomų konfidencialios informacijos apsaugai ir naudojimuisi virtualiu duomenų kambariu, laikymąsi bei sudaryti su tuo susijusius papildomus BAB Ūkio banko pateiktus susitarimus.

_____________________________________________________________________________

Daugiau informacijos:

BAB Ūkio banko bankroto administratorius UAB „Valnetas“

įgaliotas asmuo Gintaras Adomonis

Tel. (+370) 37 321464, (+370) 37 202722 

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

BAB Ūkio bankas Kredito departamento direktorė

Laura Ivaškevičiūtė

Tel. (8 37) 30 13 42

El. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

 

 

Atgal