Pranešimai klientams

Pranešimas Ūkio banko obligacijų fondo dalyviams

2013-07-31

Primename, kad UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdyba 2013 m. gegužės mėn. 7 d. priėmė sprendimą panaikinti Ūkio banko obligacijų fondą (toliau – Fondas).

Siekdami informuoti Valdymo įmonės Klientus apie Fondo padalijimo proceso eigą, pranešame, kad iki 2013 m. liepos mėn. 30 d. dar nebuvo parduota 41.02 proc. Fondo grynuosius aktyvus sudarančių finansinių priemonių. Taipogi  su BAB Ūkio banku vis dar nėra suderinti piniginių lėšų, kurios moratoriumo paskelbimo momentu buvo saugomos Fondo depozitoriume BAB Ūkio banke, likučiai.

Iki šiol neparduotos Fondo turtą sudarančios finansinės priemonės (41.02 proc. grynųjų aktyvų), vadovaujantis BAB Ūkio banko, AB Šiaulių banko ir VĮ „Investicijų ir indėlių draudimas“ pasirašyta sutartimi, turėjo būti perkeltos saugoti iš BAB Ūkio banko į AB Šiaulių banką. Valdymo įmonė 2013 m. gegužės mėn. 15 d. AB Šiaulių bankui pateikė pavedimus minėtoms finansinėms priemonėms parduoti, tačiau, kaip paaiškino AB Šiaulių bankas, dėl iki šiol neįvykusio techninio finansinių priemonių, kurios saugomos užsienio banke, pervedimo iš BAB Ūkio banko į AB Šiaulių banko sąskaitas (tam reikalingas užsienio banko priežiūros institucijos leidimas), pastarasis kol kas neturi galimybių įvykdyti Valdymo įmonės pateiktų finansinių priemonių pardavimo pavedimų.

Remiantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 71 str. 4 d., tik AB Šiaulių bankui įvykdžius minėtus finansinių priemonių pardavimo pavedimus, Valdymo įmonė galės tęsti Fondo panaikinimą, išmokant lėšas Fondo dalyviams.

Norime patikinti, kad Valdymo įmonė ir BAB Ūkio bankas deda visas pastangas, kad kuo greičiau būtų gautas užsienio banko priežiūros institucijos leidimas ir Valdymo įmonė galėtų disponuoti (parduoti) minėtomis finansinėmis priemonėmis, tačiau negalime įvardinti konkretaus pardavimo termino, kadangi tai priklauso nuo trečiųjų šalių (užsienio banko bei jo priežiūros institucijos) veiksmų.

Kilus klausimams, kviečiame skambinti tel. +370 37 395 525 ir +370 37 395 526.

Atgal