Pranešimai klientams

Pranešimas Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo dalyviams

2013-10-24

Primename, kad UAB „Ūkio banko investicijų valdymas“ (toliau – Valdymo įmonė) valdyba 2013 m. gegužės mėn. 7 d. priėmė sprendimą panaikinti Ūkio banko obligacijų fondą ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondą (toliau – Fondai).

Siekdami informuoti Valdymo įmonės Klientus apie Fondų padalijimo proceso eigą, pranešame, kad kol kas ne visos Ūkio banko obligacijų fondo ir Ūkio banko racionalaus investavimo fondo turtą sudarančios finansinės priemonės (vertybiniai popieriai) yra parduotos (neparduotų finansinių priemonių vertė sudaro 1.25 mln. Lt arba apie 52.17 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko obligacijų fonde ir 1.11 mln. Lt arba 12.90 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko racionalaus investavimo fonde) bei iki šiol Fondams nepavyko suderinti tarpusavio įsipareigojimų likučių su BAB Ūkio banku dėl piniginių lėšų, kurios moratoriumo paskelbimo momentu buvo saugomos Fondų depozitoriume BAB Ūkio banke (atitinkamai 1.24 mln. Lt arba 51.73 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko obligacijų fonde ir 3.31 tūkst. Lt arba 0.04 Lt vienam investiciniam vienetui Ūkio banko racionalaus investavimo fonde).

Siekdama, kaip galima geriau atstovauti Klientų interesus, Valdymo įmonė nusprendė Klientams išmokėti dalį investuotų lėšų (Fonduose sukauptas pinigines lėšas), nelaukdama kol bus parduotos likusios finansinės priemonės bei su BAB Ūkio banku bus suderintos aukščiau paminėtos įsipareigojimų sumos. Valdymo įmonė ir toliau dės visas pastangas, kad Fonduose likęs turtas būtų kuo greičiau grąžintas Valdymo įmonės Klientams.

Lėšos Klientams už turėtus Fondų investicinius vienetus yra pervestos į asmenines Klientų pinigų sąskaitas, esančias AB Šiaulių banke, jei Klientai Valdymo įmonei nenurodė kitos pinigų sąskaitos.

Kilus klausimams, kviečiame skambinti tel. +370 37 395 525 ir +370 37 395 526.

Atgal