Pranešimai kreditoriams

Informacija AB Ūkio banko akcininkams

2013-07-17

Atsižvelgiant į tai, kad BAB Ūkio bankas gauna daug paklausimų iš banko akcininkų dėl kreditorinių reikalavimų pateikimo, informuojame, kad BAB Ūkio banko akcininkams kreditorinių reikalavimų turimų akcijų pagrindu teikti nereikia. Jei asmuo, esantis akcininku, turi finansinį reikalavimą bankui, kylantį dėl banko produktų, parduotų prekių ir/ar suteiktų paslaugų, kitais pagrindais, kreditorinis reikalavimas teikiamas, tokiame teikiamame reikalavime galima nurodyti ir informaciją apie turimas akcijas. Nurodome, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 87 str. bei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 31 str. 1 d. 6 p., 35 str., visų pirma būtų tenkinami BAB Ūkio banko banko kreditorių (t.y. visų fizinių ir juridinių asmenų, turinčių teisę reikalauti iš BAB Ūkio banko įvykdyti prievoles ir įsipareigojimus) reikalavimai, o tuo atveju, jeigu užtektų bankrutuojančio banko turto visiems kreditorių reikalavimams patenkinti, akcininkams būtų grąžinamas turtas, likęs atsiskaičius su kreditoriais.

Atgal