Pranešimai kreditoriams

Ūkio banko turto vertinimas baigtas, opcionų pardavimo procesui kliūčių nebeliko

2013-10-11

Audito bendrovė „KPMG Baltics“ spalio 11 dieną pateikė galutinę Šiaulių bankui perduoto Ūkio banko turto ir įsipareigojimų vertinimo ataskaitą, kurioje konstatuojama, kad Šiaulių bankui perduotų įsipareigojimų ir turto vertės skirtumas siekia apie 927 mln. litų. Šis skirtumas yra apie 128 mln. litų didesnis nei buvo nustatyta preliminaraus turto vertinimo ataskaitoje. VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID) ir Šiaulių bankas susitarė, kad skirtumą padengs IID. Ūkio banko bankroto administratorius neketina stabdyti tolesnių procesinių veiksmų, o gauta vertinimo ataskaita bus detaliai išanalizuota ir įvertinta.  

Ūkio banko bankroto administratoriaus vertinimu, IDF ir Šiaulių banko susitarimas leidžia tęsti Ūkio banko bankroto procedūras ir pašalina kliūtis tęsti banko turto opcionų pardavimo procesą, tačiau kartu bus atlikta gautos vertinimo ataskaitos detali analizė ir įvertintas jos turinys.

„Procesas vėlavo, o rezultatą dar turėsime įvertinti. Kita vertus, šiandien nebeliko kliūčių tęsti sėkmingai pradėtą turto opcionų pardavimo procesą ir tikėtis palankių banko kreditoriams rezultatų“, - sakė Ūkio banko bankroto administratorius Gintaras Adomonis.

Turto vertinimo ataskaita svarbi tuo, kad joje nustatyta Ūkio banko perduotų Šiaulių bankui turto ir įsipareigojimų vertė bei bus galima užbaigti turto ir įsipareigojimų perdavimą bei atsiskaitymą pagal sudarytą Ūkio banko „gerosios“ dalies atskyrimo sandorį.

Be to, siekiant apsaugoti Ūkio banko kreditorių interesus, pagal susitarimą su Šiaulių banku, Ūkio bankas turi teisę parduoti nebankinį turtą rinkoje brangiau nei jis perduodamas Šiaulių bankui pagal vertintojų nustatytą vertę. Turint galutinę vertinimo ataskaitą nebelieka kliūčių tęsti Ūkio banko turimų opcionų teisių parduoti Šiaulių bankui perduotą nebankinį turtą įgyvendinimą. Šį procesą tikimasi užbaigti iki 2014 m. vasario.

Opcionų proceso sėkmė yra labai svarbi banko kreditoriams, didžiausias iš kurių – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“. 

Atgal