Naujienos

Dėmesio. Atšauktos šešios 2016-02-15 įvykusios varžytinės

Pranešame, kad atsižvelgiant į 2016 m. kovo 7 d. gautą Valstybės įmonės Registrų centras raštą Nr. (1.11.24.)S-1131, kuriuo nurodyta, kad vykstant varžytynėms Nr. 115369, 115475, 115396, 115457, 115395, 115453 varžytynių dalyviai negalėjo kelti bei pasiūlyti didesnės kainos ir vykstant šioms varžytynėms nebuvo užtikrintas Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės, fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimu, Nr. 321, nuostatų laikymasis, bei vadovaujantis Aprašo 39-43 punktais BAB Ūkio banko bankroto administratoriaus sprendimu yra atšauktos varžytynės Nr. 115369, 115475, 115396, 115457, 115395, 115453.

Vadovaujantis Aprašo 40 p. ir 14.2 p. varžytynių Nr.  115369, 115475, 115396, 115457, 115395, 115453 laimėtojo sumokėtas varžytynių dalyvio mokestį, taip pat varžytynių laimėtojo sumokėta likusi suma ar jos dalis už varžytynėse įgytą turtą, jeigu ji buvo sumokėta bus grąžinta į kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigos sąskaitą, kuri buvo nurodyta registruojantis varžytynėms.

Taip pat informuojame, kad Aprašo nustatyta tvarka bus skelbiamos naujos varžytinės dėl varžytynėse Nr.  115369, 115475, 115396, 115457, 115395, 115453 neparduoto turto.

Atgal