Naujienos

Įkainiai už paslaugas

Nuo 2014 m. liepos mėn. 28 d. BAB Ūkio bankas klientams taikomi sekantys įkainiai už banko paslaugas:

Paslaugos pavadinimas Įkainis nuo 2014-07-28
EUR
Einamojo ir praėjusio kalendorinio mėnesio sąskaitos išrašo parengimas nemokamai
Ankstesnio laikotarpio negu praėjęs kalendorinis mėnuo sąskaitos išrašo parengimas 1,5 EUR už kiekvieną mėnesį (nedaugiau 9 EUR)
Vienos dienos sąskaitos išrašo parengimas 0,70 EUR
Banko dokumento kopijos parengimas kliento prašymu 0,70 EUR už vieną lapą
Mokėjimo grynaisiais pinigais dokumento kopijos parengimas kliento prašymu (kai mokėjimas atliktas ne per kliento banko sąskaitas) 3,5 EUR
Sąskaitos išrašo ar kitų kliento dokumentų siuntimas:  
-          faksu Lietuvoje 1,5 EUR už vieną lapą
-          faksu į užsienį 4,5 EUR už vieną lapą
-          paštu Lietuvoje 1,5 EUR
-          registruotu paštu Lietuvoje 3,5 EUR
-          paštu į užsienį 6 EUR
-          kurjeriniu paštu Lietuvoje 12 EUR
-          kurjeriniu paštu į užsienį 56 EUR
Banko pažymų paruošimas*:  
-          auditui 30 EUR
-          mokesčių inspekcijai (dėl pajamų deklaravimo) nemokamai
-          už pažymą apie įsiskolinimą 15 EUR
-          kitos pažymos 15 EUR
-          užsienio kalba 30 EUR
Paskolos**:  
-          paskesnis įkeitimas ne mažiau 30 EUR
-          įkeitimo sąlygų pakeitimas ne mažiau
44 EUR
-          mokestis už prieš laiką grąžinamą kreditą (likusį po įskaitymo), jei toks  mokestis numatytas kredito sutartyje Lygus Kredito sutartyje nurodytam procentiniam dydžiui nuo anksčiau laiko grąžinamo Kredito likučio sumos, bet ne mažiau kaip 30,- EUR juridiniams asmenims ir ne mažiau kaip 15 EUR fiziniams asmenims.

*Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais informacija teikiama nemokamai.

**Už netipines paslaugas ar esant sudėtingesniems atvejams, administratoriaus sprendimu gali būti nustatytas individualus įkainis.

 

Atgal