Naujienos

Pasiūlymas dėl finansinio patarėjo paslaugų parduodant BAB Ūkio bankui priklausantį turtą

BAB Ūkio bankas (toliau – Bankas) kviečia dalyvauti finansinio patarėjo parduodant Bankui priklausantį turtą paslaugų pirkime pateikiant sutikimą dalyvauti finansinio patarėjo paslaugas teikiančių tiekėjų grupėje (toliau – Tiekėjų grupė). Finansinis patarėjas bus pasitelkiamas parduodant Bankui priklausančias reikalavimo teises ir (ar) kitokį turtą Lietuvos Respublikoje ir užsienyje (įskaitant, bet neapsiribojant Rusijos Federacijoje, Ukrainos Respublikoje).

Sutikimus būti įtrauktiems į Tiekėjų grupę prašome pateikti iki 2014-11-17, 17:00 val. registruotu laišku ar Banko darbo valandomis įteikiant tiesiogiai adresu Laisvės al. 80/Maironio g. 26, 44249 Kaunas, ar siunčiant el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Pažymime, kad bus vertinami tik iki nurodyto termino pabaigos Banko gauti sutikimai, nepriklausomai nuo jų pateikimo būdo.

Be kitos informacijos sutikime būtinai turi būti nurodyta finansinio patarėjo paslaugų kainos nustatymo principai, veiklos teritorija ir kita svarbi informacija.

Sutikimą teikiantis asmuo privalo raštu:

  1. Patvirtinti, kad neturi interesų konflikto su Banku, t.y. (i) neatstovauja Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo ir/ar su juo (jais) susijusių asmenų interesams; (ii) nėra susiję giminystės ar svainystės ryšiais su Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo; (iii) neatstovavo Banko interesams iki Banko bankroto bylos iškėlimo 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpyje; (iv) nėra tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, kontroliuojami (kontrolė suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas) asmenų (fizinių ar juridinių), susijusių su Banką kontroliavusio akcininko ar akcininkų grupės, kurių tiesiogiai ir netiesiogiai valdomų akcijų dalis sudarė daugiau kaip 5 proc. Banko įstatinio kapitalo; (v) pagal taikomų teisės aktų ar profesinės etikos kodeksų nuostatas nelaikomi turinčiais interesų konfliktą. Jei sutikimą teikiantis asmuo kartu yra ir Banko kreditorius Banko bankroto byloje ar jų atstovai, turi būti pateiktas sutikimą teikiančio asmens nešališkumo patvirtinimas, nurodant, kokios techninės ir organizacinės priemonės yra įdiegtos siekiant išvengti galimo intereso konflikto.
  2. Įsipareigoti neatskleisti pirkimų eigoje gautos informacijos tretiesiems asmenims be raštiško Banko sutikimo.

Dėl tolimesnio bendradarbiavimo bus informuoti tik pasirinkti finansinio patarėjo paslaugas teikiantys tiekėjai.

Informuojame, kad įtraukimas į Banko Tiekėjų grupę neįpareigoja Banko pirkti paslaugas iš konkretaus paslaugų teikėjo. Kilus Bankui finansinio patarėjo paslaugų poreikiui konkretaus projekto atveju paslaugų teikimui bus atrenkamas paslaugų teikėjas iš Tiekėjų grupės, pasiūlęs Bankui tinkamiausias paslaugų teikimo sąlygas pagal Banko nustatytas procedūras. Jeigu kiltų papildomos informacijos poreikis, prašome kreiptis el. pašto adresu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

 

Atgal